آزمایشگاه مکانیک خاک جهدآزما مشهد، دارای بیش از 30 سال سابقه در زمینه انجام آزمون‌های آزمایشگاهی و صحرایی خاک و سنگ در کلیه نقاط کشور است. پروژه‌های مطالعاتی انجام شده توسط این شرکت برای پروژه‌های ساختمانی و سدسازی می‌باشد.