درباره شرکت

شركت مهندسين مشاور جهد آزما داراي پايه يك گرايــــش ژئوتكنيـــك و مقاومت مصالح از سازمان برنامه و بودجه كشور وبا استقرار سيستم مديريـــت كيفيت بر اساس استانـدارد(ISO 9001-2015) از سال 1373 با بهره گيري از كادر متخصص و مجرب، دستگاه‌هاي مجهـز حفاري، تجهيزات دقيق و مدرن آزمايشگاهي و با تجربه انجام پروژه‌های مختلف در کلیه نقاط کشور در زمينه‌هاي ژئوتكنيك و كنترل كيفيت مصالح فعاليــت مي‌نمايد.