پروژه های ساختمانی و سیویل

 

           ·        پل فجر مشهد 

     ·        پل الغدیر مشهد

 

     ·        پل انقلاب و میدان انقلاب اسلامی مشهد

 

     ·        پل قائم مشهد

 

     ·        مجتمع فرهنگی تفریحی کوهسنگی مشهد

 

     ·        ساختمان پایانه جدید مسافربری مشهد

 

     ·        ساختمان جدید باشگاه کوهسنگی مشهد

 

     ·        مجتمع هزار واحد مسکونی نادر شهر مشهد

 

     ·        پل انقلاب و میدان انقلاب اسلامی مشهد

 

     ·        مجتمع ورزشی ثامن الائمه (ع) مشهد

 

     ·        ساختمان اداری تجاری پاستور مشهد

 

     ·        ساختمان اداری جهاد سازندگی خراسان

 

     ·        ساختمان اداری جهاد گرگان

 

     ·        پارکینگ طبقاتی خسروی مشهد

 

     ·        ساختمان تدارکات دارویی مشهد

 

        ·           تقاطع غیرهمسطح میدان سعدی

 

        ·           تقاطع غیرهمسطح جمهوری اسلامی  

        ·           پل کابلی و تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین  

        ·           مجتمع تجاری احمدآباد

 

        ·           مجتمع مسکونی رفاه یاور بجنورد

 

        ·           مجتمع تجاری مرمر 

 

        ·           مجتمع اقامتی خلیل